اقدامات پیش گیری از هاری

نمونه گیری و دفن بهداشتی سگ مشکوک به هاری توسط دامپزشکی رومشکان

 

به گزارش روابط عمومی دامپزشکی استان لرستان، با شناسایی یک قلاده سگ مشکوک به هاری اقدامات نمونه گیری و دفن بهداشتی آن توسط همکاران دامپزشکی شهرستان رومشکان صورت پذیرفت.

آقای مهندس شهاب حسین پور سرپرست دامپزشکی رومشکان در این باره افزودند که هاری یک بیماری ویروسی و مشترک بین انسان و دام است که دامپزشکی علاوه بر واکسیناسیون سگ های صاحب دار، مراقبت فعال را درخصوص پایش بیماری داشته و برای هر حیوان مشکوک به هاری با رعایت اصول بهداشتی، نمونه گیری از مغز حیوان صورت گرفته و دفن بهداشتی می گردد.

ایشان افزودند که در صورت اعلام آزمایشگاه مرجع ویروس شناسی مبنی بر مثبت بودن بیماری هاری تمام سگ های صاحب دار منطقه با شعاع مشخص واکسینه می گردند ضمن آنکه همواره کلاس های ترویجی در خصوص بیماری های مشترک و مخصوصا” هاری در سطح روستاهای منطقه برگزار است.